Téma století: Křupání kloubů

Ze své praxe mohu s jistotou říct, že není mnoho zajímavějších témat než otázka vzniku křupání v kloubu. Tento zvukový fenomén je obehnán mírným závojem tajemství, které se pokusím zde vysvětlit.


Obrázek patří vlastníkovi tohoto webu, uplatňují se na něj autorská práva.

Klasický kloub (v našem případě hlavní kloub prstu, metacarpophalangeální kloub prstu) má dvě spolu komunikující plošky, které, když se rychle od sebe oddělí/odtáhnou, způsobí uvolnění kloubu. Právě zvukový fenomén, který je u uvolnění slyšitelný, je ono magické křupnutí. Tento zvuk může být slyšitelný jak u kloubu zdravého, tak i u kloubu, který zdravý není. Tzv. vykřupnutí kloubu má za následek větší a volnější pohyb v daném kloubu, možnou úlevu od bolesti nebo od pocitu tahu nebo jen splnění každodenního rituálu či denní dávky „závislosti na křupání“.

Nejprve si vysvětlíme, jak známý zvuk vzniká. K tomu, aby se uvolnil kloub a tím pádem vzniklo slyšitelné křupnutí, je potřeba poměrně rychle oddělit kloubní plošky od sebe vnější silou – např. zatáhnutí prstu od kloubu pryč. Následné zvukové křupnutí je zjednodušeně řečeno výsledkem prasknutí bublinek plynu uvnitř kloubu. Křupnutí tedy neznamená, že se v kloubu něco poruší nebo zlomí (avšak může, více v článku dále). Pro zajímavost je zde popsán děj konkrétněji, pokud ale nepotřebujete znát hlubší zákonitosti, přeskočte na další odstavec.

Tvrzení vysvětluje Unsworth a spol – aby vzniklo samotné křupnutí a bylo i slyšitelné, je potřeba nejprve snížit tlak v kloubu do záporných hodnot, a to až do -3.5 atmosférického tlaku (subatmosférický tlak). Při snižování tlaku (odtahování jedné plošky kloubu od druhé) dochází k vypařování samotné tekutiny nacházející se uvnitř kloubu (synoviální) na páru (vaporizací). Následně vzniklé bublinky páry (zejména oxidu uhličitého) zkolabují za doprovodu zvuku, který je slyšitelný právě při uvolnění kloubu. Celý děj se nazýván kavitace.


Zde můžete vidět funkční snímkování křupnutí kloubu magnetickou rezonancí. Uprostřed jsou vidět 2 kosti spojené do kloubu. Jakmile dojde k odtáhnutí vrchní kosti pryč, vznikne prostor vzduchu, který následně praskne. Video použito z https://imgur.com/gallery/RISUiDC.

Další důležitou otázkou je, zdali nám křupání ubližuje nebo ne. Jistý doktor Donald L. Unger si v zájmu svého výzkumu po 60 let prokřupával 2x denně klouby na své levé ruce, ale na pravé nikoliv. Výsledkem bylo, že po uplynutí 60 let se na obou jeho rukách nenašla žádná známka osteoartrózy – degenerace kloubu. Toto tvrzení také potvrzuje několik studií, ve kterých nebyla zjištěna spojitost křupání kloubů a vzniku osteoartrózy. Tudíž křupání kloubů přímo degeneraci kloubu nezpůsobuje.

Nicméně neustálé křupání kloubů má za následek vznik hypermobility konkrétního kloubu/kloubů, tj. zvýšené volnosti vazů okolo kloubů. A právě hypermobilita může být spojená s následným vznikem revmatických potíží, které mají tendenci rozvinout onu osteoartrózu. Dalším rizikem je vznik akutních poranění tkání – natažení nebo natržení vazů okolo kloubu nadměrnou silou.

Konkrétní zvuk při uvolnění kloubu je odvozen od konkrétního kloubu. Jiný zvuk bude mít křupnutí kloubu v prstu, jiný zvuk je při uvolnění kloubu v krční páteři a daleko hlubší a dunivější je křupnutí např. v bederní páteři.

Zvýšený počet křupání kloubů, nejen v rukách, je potvrzen u těhotných žen ve vyšším stádiu těhotenství. Zvýšená produkce hormonů u těhotné ženy má za následek postupné povolování vazů v těle, primárně v pánvi. Je to z důvodu snazšího průchodu dítěte porodními cestami při porodu. Uvolněnější vazy ale nejsou pouze v oblasti pánve, ale v celém těle. To má pak za následek zvýšený výskyt zvukových fenoménů při uvolňování kloubů.

Otázka tedy zní, budete si křupat svými klouby nadále? 🙂

Na závěr se můžete podívat na krátké video o křupání kloubů.

Literatura:

HAMMOND, Claudia. Does cracking your knuckles cause arthritis?. BBC [online]. 18 September 2012 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: http://www.bbc.com/future/story/20120917-is-it-bad-to-crack-your-knuckles

DEWEBER, K., M. OLSZEWSKI a R. ORTOLANO. Knuckle Cracking and Hand Osteoarthritis. The Journal of the American Board of Family Medicine. 2011, 24(2), 169-174. DOI: 10.3122/jabfm.2011.02.100156. ISSN 1557-2625. Dostupné také z: http://www.jabfm.org/cgi/doi/10.3122/jabfm.2011.02.100156

HELLIWELL, Phillip. Is there any connection between hypermobility in joints and arthritis?. Arthritis Research UK [online]. Summer 2011 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: https://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information/q-and-a/living-with-arthritis/possible-causes-of-arthritis/is-there-connections-between-hypermobility-and-arthritis.aspx

POWELL, Devin. Knuckle-Cracking Gets (Ig) Nobel Prize. Live Science [online]. October 2, 2019 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: https://www.livescience.com/9729-knuckle-cracking-ig-nobel-prize.html

POWERS, T., G. KELSBERG a S. SAFRANEK. Clinical Inquiry: Does knuckle popping lead to arthritis?. The Journal of Family Practice [online]. 2016 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: https://www.mdedge.com/jfponline/article/114169/musculoskeletal-disorders/does-knuckle-popping-lead-arthritis

PROTOPAPAS, M. G. a T. C. CYMET. Joint cracking and popping: understanding noises that accompany articular release. The Journal of the American Osteopathic Association[online]. May 2002 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2092739

UNSWORTH, A., D. DOWNSON a V. WRIGHT. ‚Cracking joints‘. A bioengineering study of cavitation in the metacarpophalangeal joint. [online]. [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1005793/

What causes knuckles to crack? Scientists now think they know. The Guardian [online]. [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/science/2018/mar/29/what-causes-knuckles-to-crack-scientists-now-think-they-know