Zajímavosti

Typ konkrétního termínu fyzioterapie Délka trvání Cena
Vstupní vyšetření, Cílená terapie 40-55 minut 500 Kč
Podoskopické vyšetření 30 minut 350 Kč
Akutní terapie 40-60 minut 700 Kč